Image

Astangajooga

Astanga on dynaaminen, liikunnallinen joogasuuntaus, jossa hengitys sitoo liikkeen ja jooga-asennot yhdeksi jatkumoksi. Säännöllinen astangan harjoittaminen edistää terveyttä ja elinvoimaa, palauttaa kehon liikkuvuutta sekä ja parantaa lihasvoimaa. Astangajoogalle on tyypillistä vinyasasysteemi, jossa liike, asennot ja hengitys yhdistetään aina samalla tavalla. Astangan hengitystekniikka yhdessä lihaslukkojen eli bandhojen käytön kanssa tuo kehoon lämpöä sisältäpäin ja lähtee pudistamaan kehoa. Ujjayihengitys yhdistettynä katseenkohdistamiseen harjoituksen aikana auttaa keskittämään ja hiljentämään mielen. Kun harjoituksen asentosarja alkaa olla muistissa, voi antaa huomion kääntyä sisäänpäin niin että harjoituksesta muodostuu samalla liikemeditaatio ja hengitysharjoitus, tutkimusmatka omaan kehoon ja mieleen.

Aloituskurssi

Aloituskurssilla käydään läpi harjoitukset filosofista taustaa, harjoitellaan astangan hengitystekniikkaa ja lihaslukkojen käyttöä sekä käydään huolellisesti läpi alkeisharjoituksen jooga-asennot eli asanat. Alkeiskurssin jälkeen voit siirtyä harjoittelemaan ohjatuille alkeistunneille.

Alkeet (60-75 min)

Alkeistunti ohjataan sanallisesti ja osittain myös näyttämällä läpi harjoituksen. Alkeisharjoitukseen kuuluu ensimmäisestä asentosarjasta seisomasarja, joitain istuma-asanoita ja osa loppuliikkeistä sekä loppurentoutus. 75 min tunnilla istuma-asanoita ehditään tehdä jonkin verran enemmän kuin 60 min tunnilla. Aloituskurssin kautta pääset helpoiten mukaan ohjatulle tunnille. Jos sinulla on aiempaa joogakokemusta, voi tulla myös suoraan kokeilemaan 60 min astangatuntia.

Mysore

Mysoreharjoitusta jokainen harjoittelija tekee omaan tahtiin oman hengityksen tahdissa. Jokaisella harjoittelijalla harjoitus voi olla hieman eri näköinen ja pituinen. Kun siirryt alkeistunneilta mysoreharjoitteluun, teet alkuun omatoimisesti samaa harjoitusta kuin ohjatulla alkeistunnilla ja siitä vähitellen harjoitusta opetetaan jokaiselle yksilöllisesti asento kerrallaan eteenpäin. Mysoretunneilla ohjaaja neuvoo sanallisesti tai fyysisesti avustamalla asennoissa ja harjoituksessa jokainen etenee omaan tahtiin eteenpäin. Mysoretunnilla on hyvin aikaa myös tarvittaessa mukauttaa yksittäistä asentoa tai harjoitusta jokaiselle sopivaksi, jos esim. vanhat vaivat tai vammat niin vaativat.

Kuka voi aloittaa astangajoogan?

Kaikki voivat harjoitella astangaa. Jäykkyys tai vanhat vaivat tai vammat eivät ole este, ne pitää vain huomioida. Harjoitusta tai yksittäistä asentoa on mahdollista mukauttaa tarpeen vaatiessa jokaiselle sopivaksi. Harjoituksen myötä kehon liikkuvuus parantuu ja voima kehittyy, sinun ei tarvitse valmiiksi ”olla mitään”, säännöllinen harjoittelu tekee kyllä tehtävänsä. Astangassa jokainen etenee omaan tahtiin oman kehon sallimissa rajoissa, vertailun ja suorittamisen voit näillä tunneilla unohtaa. Ohjatulla tunnilla kaikki tekevät harjoitusta samaan tahtiin, mutta myosretunnilla voit ottaa itsellesi sen ajan ja harjoitusrytmin, mikä tuntuu luontaiselta.

Astanga tarkoittaa kahdeksaa haaraa tai osaa, jotka muodostavat astangajoogan filosofisen perustan. Neljä ensimmäistä haaraa ovat ulkoisia ja neljä viimeistä sisäisiä harjoituksia. Sri K Pattabhi Joisin astangatradition mukaan harjoittaminen aloitetaan kolmannesta haarasta eli jooga-asennoista ja vähitellen harjoituksen myötä herää yleensä kiinnostus myös muihin astangan haaroihin.

  1. Yama - pidättäytyminen (hyvän elämän periaatteet)
  2. Niyama - noudattaminen (henkilökohtaiset hyveet)
  3. Asana - jooga-asennot
  4. Pranayama - hengitysharjoitukset
  5. Pratyahara - aistien sisäänpäinkääntäminen
  6. Dharana - mielen ja aistien keskittäminen
  7. Dhyana - meditaatio
  8. Samadhi - syventyminen, todellisen itsen oivaltaminen