iRest® Yoga nidra

Yoga nidra, ”joogin uni” on vuosituhansia vanha harjoitus, josta Richard Miller on kehittänyt 1970-luvulla iRest®-suuntauksen. iRest® tulee sanoista integrative restoration, joka voitaisiin suomentaa eheyttäväksi palautumiseksi.

Harjoitus on selinmakuulla tai muussa mahdollisimman mukavassa asennossa tehtävä sanallisesti ohjattu syvärentouttava meditaatio, joka koostuu kymmenestä eri vaiheesta. Yhden harjoituksen aikana kaikkia kymmentä vaihetta harvoin käydään läpi. Harjoituksen aikana havainnoidaan kehon tuntemuksia, tunteita, ajatuksia, uskomuksia ja mielikuvia asettuen tarkkailijan asemaan. Mitään ei ole tarkoitus lähteä korjaamaan, muutamaan tai analysoimaan. Samalla opit havainnoimaan mielen liikkeitä ja oivaltamaan tietoisuuden luonnetta.

Harjoitus tuo sekä fyysistä, henkistä että emotionaalista rentoutumista. Yoga nidrasta voi saada apua mm unettomuuteen, stressiin, masennukseen, ahdistuneisuuteen sekä erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin. Sitä on myös käytetty menestyksekkäästi trauman jälkeisen stressioireyhtymän hoitoon. Harjoituksen tavoitteen määrittelet itse. Se voi olla rentoutuminen, unen laadun paraneminen, jonkin tietyn ongelman käsittely tai vaikkapa luovuuden tai energisyyden lisääntyminen.

Yoga nidra -harjoitus sopii kaikille. Aiempaa kokemusta joogasta tai meditaatiosta ei tarvita.